Главен асистент доктор инженер Николай Николов

Главен асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

Снимка
Главен асистент доктор инженер Николай Христов Николов
 
 РОДЕН
28 май 1968 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2014 – 2016
ВА „Г. C. Pаковски”, гр.София
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 02.19.07 „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“
1999 – 2001
НСА „ Васил Левски” , гр.София
Специалност “ Физическо възпитание и спорт ”
1995 – 1997
СУКлимент  Охридски” , гр. София
Специалност „ Химия и химична технология “
1986 – 1991 
ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна специалност „Химически войски”-химици
1983 – 1986
ЕСПУ „Максим Райкович” , гр. Лясковец
Специалност „Оператор на Металорежещи машини с цифрово-програмно управление”
 
КВАЛИФИКАЦИЯ
2014
Езиков курс - „Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица, ниво B2- НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2014
Езиков курс - „Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица, ниво B1- НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2013
Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности”- НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2013
Курс „Методика на академичното преподаване”- НВУ „В. Левски”,  гр. Велико Търново
2013
Курс „Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи”- НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2012
Курс „Методически и математически основи на научните изследвания”-  НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2002
Курс  „Компютърни технологии с приложение на Windows и пълен пакет MS Office”- ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2001
 
2000
Курс „Социално-адаптационен тренинг за тактически ръководители и инструктори в учебни бази“ - ВВОВУ В. Левски”, гр. Велико Търново
Курс „Новоназначени преподаватели във военните училища”-  ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1999
Курс „Информация и връзки с обществеността”-  ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА  
2016
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2012 – 2016
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2011 – 2011
Технически изпълнител „БГ Ланд 2010”  ЕООД,  гр. Горна Оряховица
2010 – 2011
Безработен
2007 – 2010
Управител „Лес трейд” ЕООД, гр. Лясковец
2004 – 2007
Технически сътрудник и отчетник „МАТ-2001” ЕООД, гр. Горна Оряховица
2003 - 2004
Безработен
1992 – 2002
Командир на взвод, рота, инструктор, тактически ръководител ВВОВУ „Васил Левски” , гр. Велико Търново
1991 – 1992
Командир на взвод, поделение 22790 гр. Г.Оряховица,
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Органични токсични съединения
 
Анализ на химични съединения
 
Физични методи в аналитичната химия
 
Химически аварии и химическа защита
 
Технически методи за индикация на бойни токсични химични вещества
 
Вонноприложими органични съединения
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
Английски език
ниво B2