ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЙОРДАН СТОЯНОВ

Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЙОРДАН РАЙКОВ СТОЯНОВ
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЙОРДАН РАЙКОВ СТОЯНОВ
 
 РОДЕН
01 ноември 1965 г., гр. Елена
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2007 – 2010
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност: 02.21.09 „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“.
1989 – 1991 
ВНВАУ „Георги Димитров”
Военна специалност „Автоматизирани системи за управление”
Квалификация: Инженер по радиоелектроника
1980 – 1983
СПУ „Иван Н. Момчилов“ гр. Елена
Специалност „Автотранспорт”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2021
Оптимизация на сайтове за търсещи машини – ВА „Г. C. Раковски”
2012
Английски език II ниво - НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2010
Военни компютърни мрежи
НВУ „Васил Левски”, факултет ПВО и А „Панайот Волов” гр. Шумен
2008
 m-Learning: Using of Learning Game Resources based on Educational Content - Верона, Италия
2008
Английски език Pre-Intermediate – ЦСК „Интелекти” гр. В. Търново
2005
Информационни операции на национално ниво с участието на въоръжените сили и C4I архитектура - ВА „Г. C. Раковски”
2004
Cisco Academy - Инструктор по CCNA - ВА „Г. C. Раковски”
2003
Английски език Pre-Intermediate II – НВУ Васил Левски”
2002
Английски език II ниво - НВУ „Васил Левски”
2000
Турски език I ниво - НВУ „Васил Левски”
1999
Английски език – Intermediate A3 - Верига училища „Европа”, клон гр. Велико Търново
1998
Методически основи на научните изследвания – „Федерация на научно-техническите съюзи“, гр. София
Федерация на научно-техническите съюзи
1994
Английски език – Pre-intermediate A2 - НВУ „Васил Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 31.12.2016 г.
Главен асистент в  НВУ „Васил Левски”, факултет „Общовойскови”, катедра „КИС”.
2013 – 2016
Гост преподавател, НВУ „Васил Левски”, катедра „КИС”, факултет „Общовойскови”, главен асистент.
1996 – 2012
НВУ “Васил Левски”, факултет „Общовойскови“  - Началник на направление „Информационни системи”, катедра „КИС”, главен асистент.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Информатика
 
Компютърни мрежи
 
Компютърни комуникации в глобалните мрежи
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
B2
руски език
C1