ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР КАМЕЛИЯ КОЛЕВА

Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“

Снимка
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР КАМЕЛИЯ БОЖИДАРОВА КОЛЕВА
 
 РОДЕНА
16 януари 1972 г., гр. Плевен
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2013 – 2014
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Образователна и научна степен „доктор” по Методика на обучението по математика; Професионално направление: 1.3. „Педагогика на обучението по математика”
1990 – 1995 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Специалност: „Математика и информатика”
Магистър  по математика и информатика
1979 – 1990
ЕСПУ „Христо Ботев”,  гр. Славяново
Средно образование
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013 – 2014
Курс по английски език – ниво B2, НВУ „В. Левски”
2004
Монофазна програма – ДОИ по Информатика,
СУ „Св. Климент Охридски”, ДИУУ
2002
Курс по WEB-дизайн (HTML и FLASH),
Институт по Математика и Информатика на БАН
1997
Курс по английски език – второ ниво, ВВОВУ „Васил Левски”
1996
Курс по съвременни компютърни информационни системи,
ВВОВУ „Васил Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 07.07.2011
НВУ „В. Левски”, катедра „Комуникационни и информационни системи”, главен асистент по математика
2009 – 2011
НВУ „В. Левски”, катедра „Природоматематически науки”,
асистент и старши асистент по математика
2005 – 2009
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Математически анализ и приложения”, асистент и старши асистент по математика
2000 – 2005
СОУ „Вичо Грънчаров”, гр. Горна  Оряховица, учител по математика,
информатика и информационни технологии
1995 – 2000
ВВОВУ „В. Левски”, асистент и старши асистент по математика
1995
ОУ „Патриарх Евтимий”, гр. Горна Оряховица, учител по математика
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Висша математика – I част
 
Висша математика – II част
 
Приложна математика
 
Избрани глави от математиката
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
Самостоятелно (B1/B2)
руски език
Свободно (C1/C2)