ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР РАЛИЦА АНГЕЛОВА-СЛАВОВА

Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР РАЛИЦА ЛЮБОМИРОВА АНГЕЛОВА-СЛАВОВА
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР РАЛИЦА ЛЮБОМИРОВА АНГЕЛОВА-СЛАВОВА
 
 РОДЕНА
30 септември 1976 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2013 – 2014
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Образователна и научна степен „доктор”, Професионално направление 4.6. Компютърни науки и информатика
1994 – 1999
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Магистър, специалност „Математика и информатика”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013 – 2014
Курс за специализирано обучение по Английски език за преподаватели - ниво B1, Място на провеждане: НВУ „В. Левски“
2014
Курс за специализирано обучение по Английски език за преподаватели - ниво B2, Място на провеждане:  НВУ „В. Левски“
2013
Курс за „Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи“ , Място на провеждане: НВУ „В. Левски“
2013
Курс за „Презентиране на нови учебни програми и специалности“, Място на провеждане: НВУ „В. Левски“
2012 – 2013
Курс за „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение“, Място на провеждане: НВУ „В. Левски“
2012
Курс „Дидактика на висшето образование“, Място на провеждане: НВУ „В. Левски“
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от  06.10.2015 г.
Главен асистент по математика в НВУ „Васил Левски”
2009 – 2015
Асистент по математика в НВУ „Васил Левски”
1999 – 2009
Учител по математика и информатика в ПГМ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Дебелец
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Висша математика – първа част
 
Висша математика – втора част
 
Избрани глави от математиката
 
Приложна математика
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
писмено и говоримо на много добро ниво