График за организация на кандидат-курсантската кампания

провеждането на конкурсните изпити, класирането и приемането на кандидатите за обучение в НВУ „Васил Левски“
за учебната 2024/2025 г.

Мероприятие Време на провеждане
1.
Приемане на документи на кандидат-курсанти във военните окръжия и НВУ „Васил Левски” – район В. Търново и район Шумен (за кампанията за ранен прием до 28.03.2024 г., за кампанията редовен прием до 07.06.2024 г.).
от 02.01.2024 г.
до 07.06.2024 г.
2.
Медицинско освидетелстване на кандидатите за курсанти (за кампанията за ранен прием до 05.04.2024 г.)
от 22.01.2024 г.
до 21.06.2024 г.
3.
гр. Монтана - Общообразователен тест и оценяване на психологичната пригодност
05.03.2024 г.
4.
гр. Монтана - Тест по чужд език и оценяване на психологичната пригодност
06.03.2024 г.
5.
гр. София - Общообразователен тест и оценяване на психологичната пригодност
07.03.2024 г.
6.
гр. София - Тест по чужд език и оценяване на психологичната пригодност
08.03.2024 г.
7.
гр. Стара Загора - Общообразователен тест и оценяване на психологичната пригодност
12.03.2024 г.
8.
гр. Стара Загора - Тест по чужд език и оценяване на психологичната пригодност
13.03.2024 г.
9.
гр. Стара Загора - Оценяване на психологичната пригодност
14.03.2024 г.
10.
гр. Пловдив - Общообразователен тест и оценяване на психологичната пригодност
15.03.2024 г.
11.
гр. Пловдив - Тест по чужд език и оценяване на психологичната пригодност
16.03.2024 г.
12. 
гр. Пловдив - Оценяване на психологичната пригодност
17.03.2024 г.
13. 
гр. Сливен - Общообразователен тест и оценяване на психологичната пригодност
20.03.2024 г.
14. 
гр. Сливен - Тест по чужд език и оценяване на психологичната пригодност
21.03.2024 г.
15. 
гр. Сливен - Оценяване на психологичната пригодност
22.03.2024 г.
16. 
гр. Велико Търново - Оценяване на психологичната пригодност
от 25.03.2024 г.
до 29.03.2024 г.
17. 
гр. Сливен-в.ф. 22220 - Изпит за физическа годност
25.03.2024 г.
18. 
гр. Ст. Загора-в.ф. 24150  - Изпит за физическа годност
26.03.2024 г.
19. 
гр. Пловдив-в.ф. 46690 - Изпит за физическа годност
27.03.2024 г.
20. 
гр. София - в.ф. 28610 -  Изпит за физическа годност
28.03.2024 г.
21. 
гр. Велико Търново и гр. Шумен - Общообразователен тест и изпит за физическа годност
30.03.2024 г.
22. 
гр. Велико Търново и гр. Шумен  - Тест по чужд език и изпит за физическа годност
31.03.2024 г.
23. 
гр. Велико Търново - Оценяване на психологичната пригодност
от 01.04.2024 г.
до 05.04.2024 г.
24. 
гр. Велико Търново и гр. Шумен - Общообразователен тест и изпит за физическа годност
06.04.2024 г.
25. 
гр. Велико Търново и гр. Шумен - Тест по чужд език и изпит за физическа годност                                                             
07.04.2024 г.
26. 
Обявяване на класирането на кандидатите за курсанти (кампания за ранен прием)
23.04.2024 г.
27. 
Заседание на приемната комисия (кампания за ранен прием)
25.04.2024 г.
28. 
Инструктаж на кандидатите за курсанти и разпределяне по групи  (08:00 ч.)
10.06.2024 г.
29. 
Оценяване на психологичната пригодност (тестиране) (09:00 – 12:00 ч.)
10.06.2024 г.
30. 
Оценяване на психологичната пригодност (интервю) и изпит за физическа годност по график
от 11.06.2024 г.
до 15.06.2024 г
31.
Общообразователен тест (13:00 – 17:00 ч.)
11.06.2024 г.
32.
Тест по чужд език (15:00 – 17:00 ч.)
12.06.2024 г.
33.
Представяне на дипломи за средно образование на приетите кандидати от ранния прием
от 27.06.2024 г.
до 28.06.2024 г
34.
Край на прием на допълващи документи за курсанти за редовен прием
28.06.2024 г.
35.
Обявяване на класирането на кандидатите за курсанти (кампания за редовен прием).
01.07.2024 г.
36.
Заседание на приемната комисия и обявяване на приетите за курсанти (кампания за редовен прием).
03.07.2024 г.

Графикът за цялостната организация на кандидат-курсантската кампания може да изтеглите от ТУК (PDF)