КАПИТАН АСИСТЕНТ ИНЖ. ВЕСЕЛИН ЧИЛИКОВ

Aсистент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

КАПИТАН АСИСТЕНТ ИНЖ. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЧИЛИКОВ
КАПИТАН АСИСТЕНТ ИНЖ. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЧИЛИКОВ
 
 РОДЕН
10 март 1991 г., гр. Ямбол
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2015 – 2016
НВУ „Васил Левски”
Специалност „Компютърни технологии за проектиране”
2010 – 2015
НВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Артилерийско Въоръжение”
2006 – 2010
Гимназия „Васил Левски”, гр. Ямбол
Хуманитарен профил
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2012
Курс „Разузнаване, извличане и транспортиране на невзривени боеприпаси”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 05.02.2020
Асистент в НВУ „Васил Левски“
2018 – 2020
Началник на работилница в РБВТ гр. Сливен
2015 – 2018
Заместник командир на 1 САБТР в 20 САДН гр. Ямбол
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Метрология стандартизация и технически измервания
 
Производствени технологии
 
Производствени рискове
 
Здравословни безопасни условия на труд
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2+-2-2-2+