Капитан доктор Петър Петлянков

Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

КАПИТАН ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТЛЯНКОВ

Капитан доктор Петър Валентинов Петлянков

 
 РОДЕН
22 август 1989 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2013 – 2014         
НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
„ Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“
Образователно-квалификационна степен: Магистър
2008 – 2013 
НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
Военна специалност: „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”
Специализация: „Инженерни войски“
Гражданска  специалност: „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи”
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
2004 – 2008
СОУ „Емилиян Станев”- гр. Велико Търново
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
2019
Курс „Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика”, гр. Велико Търново
Курс „Проектант на взривни работи – II степен“ -  Главна инспекция на труда, гр. София
2018
Курс „Разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси“ –  НВУ „В. Левски“, гр. Велико Търново
2017
2016
2015
2014
2014
“Специализиран курс по съвременни софтуерни продукти в областта на инженерното проектиране – Catia V5”
Курс “Математически и методически основи на научните изследвания” – НВУ „Васил Левски”– НВУ „Васил Левски”
Курс „Ръководител на взривни работи“ – Главна инспекция на труда, гр. София
Курс Train the trainer – Vilseck, Germany
„Counter IED course Class # 8“ – DEPARTAMENT OF THE ARMY USA – Grafenwoehr, Germany
2014
Курс Trainer baseline course – Hohenfels, Germany
2014
2013
2010
Курс Up Armored HMMWV – Vilseck, Germany
Курс Battle staff C-IED Attsck the network – НВУ „Васил Левски”
Курс за оператори на симулационна система “JCATS” – НВУ „Васил Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 01.07.2016
Асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“ при НВУ „Васил Левски”
2013 – 2016
Командир на взвод за „Съхранение, осигуряване и евакуация” в „Рота за осигуряване на учебния процес и логистика” на НВУ „Васил Левски”
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Инженерна подготовка
 
Взривни работи и технологии
 
Военни пътища и преправи
 
Фортификация и маскировка
Добиване и пречистване на вода
Ендогенни и екзогенни процеси
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
3-2+-2+-2