Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

Ръководител на катедрата:
Доцент доктор инж. Марин Радославов Пашов

Академичен състав:
Полковник доцент д-р инж. Николай Тенев Урумов
Подполковник доцент д-р инж. Борислав Косев Димитров
Подполковник доктор инж. Йордан Христов Терзиев
Подполковник доктор инж. Иван Георгиев Иванов
Майор доктор Николай Илиянов Пъдарев
Майор инж. Красимир Веселинов Моллов
Капитан Петър Валентинов Петлянков
Старши лейтенант Иван Атанасов Атанасов
Професор доктор инж. Павлина Йорданова Пенева
Доцент доктор инж. Галина Христова Иванова
Гл. асистент доктор Вероника Красимирова Стефанова
Гл. асистент доктор инж. Николай Тодоров Долчинков
Гл. асистент доктор инж. Николай Христов Николов

Осигуряващ персонал:
старшина Александър Петров Петров
ст. експерт Цветанка Георгиева Баева

Кратка история на катедрата „Защита на населението и инфраструктурата”