КОДЕКС НА КАДЕТА

Никой не е по-голям професионалист от мен.
Аз съм кадет - бъдещ сержант, лидер на войниците.
Като такъв, аз осъзнавам, че съм член на почетен корпус, който е „ГРЪБНАКА НА АРМИЯТА”.
Аз се гордея със сержантския корпус и с моето поведение винаги ще допринасям за доброто име на корпуса, на военната служба и на моята Родина Република България.
Независимо от ситуацията, в която се намирам, аз не ще използвам моите качества и моят пост за извличане на собствени ползи или да задоволявам личните си интереси.
Компетентността е моят лозунг. Моите две основни отговорности ще бъдат на първо място в ума ми: изпълнението на моята мисия и благополучието на моите войници.
Аз ще се стремя да остана тактически и техническа вещ.
Аз имам ясна представа за ролята ми на сержант и ще изпълнявам задълженията присъщи за този пост.
Всички войници имат право на отявлен водач. Аз ще им осигуря това лидерство.
Аз познавам моите войници и винаги ще приемам техните нужди като свои. Ще общувам принципно с тях и никога няма да ги оставя необучени.
Аз ще бъда честен и безпристрастен, когато награждавам и когато наказвам.
Офицерите от моята част ще имат достатъчно да изпълняват техните задължения, защото аз ще изпълнявам моите.
Аз ще спечеля тяхната почит и уважение толкова, колкото и на моите войници. Ще бъда лоялен към тези, с които служа - с по-старши, с равни и с по-младши.
Аз ще поемам инициативата да предприема най-подходящите действия, дори когато няма заповед.
Аз не ще направя компромис с моята честност и морал.
Аз няма да забравя и няма да позволя на моите командири да забравят, че ние сме професионалисти, бъдещи сержанти, лидери!