Премини към основното съдържание

КОДЕКС НА СТУДЕНТА

Като студент от НВУ „Васил Левски”, аз ще се ръководя от следните принципи, норми и правила на поведение:

- Горд съм, че съм българин и високо ценя културата и традициите на своя народ;
- Ще пазя и издигам престижа и авторитета на Родината си;
- Ще уважавам символите и ритуалите на българската държавност;
- Горд съм. че се обучавам в най-старото висше учебно заведение, носещо името на Апостола на свободата Васил Левски, което ме задължава да поддържам и издигам неговия авторитет;
- С удоволствие ще нося всеки знак, изразяваш принадлежността ми към Националния военен университет „Васил Левски”;
- Обучението ми в НВУ „Васил Левски” и придобиването на избраната от мен специалност, аз считам за главна цел в този етап от моя живот;
- Готов съм да вложа максимум усилия и старание в учебния процес както за овладяване на специалността, така и за повишаване на цялостната ми обща култура;
- Високо ценя духа на колективизъм, който цари в НВУ „Васил Левски” и ще положа всички усилия за поддържането му;
- Ще уважавам преподавателите, академичното и административно ръководство на Университета и с нищо не бих накърнил техния авторитет;
- Осъзнавам, че уважението към човека, към неговата възраст, пол, социална, национална и етническа принадлежност, трябва да са в основата на взаимоотношенията между хората;
- Уважавам знаците, изразяващи религиозна или партийна принадлежност, но бих желал те да се носят извън района на Университета;
- Ще уважавам всеки един от своите колеги обучаеми и не бих допуснал проява на дискриминация от какъвто и да било характер (етнически, професионален, сексуален и т.н.);
- Открито ще се противопоставям срещу всяко нарушаване на моралните и етични норми и правила на поведение;
- Ще се стремя да спазвам системата на обръщения, приета в Българската армия и Националния военен университет;
- Осъзнавам. че с облеклото си. подходящо за ангажиментите ми в Университета и извън него, изразявам уважение към институцията, която представлявам, както и към самия себе си;
- Чистият и спретнат вид е задължително условие за нашата общност;
- Осъзнавам, че опазването на чистотата и реда в Университета зависи от всички нас и ще дам своя принос към колективните усилия за поддържането им.