Кратка информация за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Националният военен университет осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.
За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. Велико Търново, п.к. 5000, бул. „България“ № 76, с надпис на пощенския плик „ЛИЧНО! СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН“.
За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, може да го подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: whistleblower@nvu.bg.
Устно подаване на сигнал става след предварителна уговорка със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. Комуникацията може да бъде посредством електронна поща (whistleblower@nvu.bg) или телефон (+359 62 6188 98).
Устен сигнал може да се подаде и на телефон +359 62 6188 98 Същия автоматично записва разговора и достъп до записите има единствено служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала назначен със заповед на Началника на Националния военен университет „Васил Левски“.
 
Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН
Администратор на личните данни
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Национален военен университет
Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, п.к. 5000, бул. „България“ №76
Телефон: +359 62 6188 22
Web site: www.nvu.bg
 
Възможности за получаване на поверително консултиране:
Чрез лична среща със служител на КЗЛД, отговарящ за разглеждането на сигнали, който ще консултира лицето, което обмисля подаването на сигнал. Среща може да се проведе всеки четвъртък в часовия интервал от 13:30 ч. до 14:30 ч. в сградата на Дома на културата в район Велико Търново на НВУ „Васил Левски“.