МАЙОР АСИСТЕНТ ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Aсистент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

Снимка
МАЙОР АСИСТЕНТ ИНЖ. НИКОЛАЙ ЦАНКОВ ИВАНОВ
 
 РОДЕН
31 Август 1977 г., гр. София
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 2001 
ВВОВУ „Васил Левски”
висше, магистър,
инженер двигатели с вътрешно горене
Танкови войски – технически - експлоатация и ремонт на БТТ
1992 – 1996
Техникум по транспорт и енергетика , гр. София
Специалност „Автомобили и кари”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2018 г.
Курс по „Английско език II ниво”. Проведен в ДЧО на НВУ „Васил Левски” – гр. Шумен
2017 г.
Курс за работа със "Съюзна логистична система за доклади в НАТО LOGREP". Проведен във ВА „Г.С. Раковски“ – гр. София
2017 г.
езиков курс -  "Тактически английски в мироподдържащи операции" проведен във в.ф. 34750
2014 г.
Курс по „Английско език II ниво”. Проведен в ДЧО на НВУ „Васил Левски” – гр. Шумен
2012 г.
Курс по „Английско език I ниво – дистанционна форма”. Проведен НВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
2001 г.
Курс по „Английско език II ниво”. Проведен в ДЧО на НВУ „Васил Левски” – гр. Шумен
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 01.03.2019
Асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии ” в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
01.07.2016г. – 28.02.2019г
Помощник-началник отделение „Логистика“ във Военно формирование 34 750 – гр. Карлово
15.10.2009г. – 30.06.2016г.
Командир на рота във военно формирование 42 000 – гр. Карлово
01.10.2001г. – 15.10.2009г.
Заместник командир на рота по логистичното осигуряване на военно формирование 42 000 – гр. Карлово
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Устройство на бойна техника
 
Управление на бойни машини
 
Експлоатация на бойна техника - 1 част
 
Подвижни ремонтни средства
 
Техническа логистика
 
Устройство и експлоатация АБТТ
 
Ремонт и евакуация на АБТТ
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
(2+) (2) (3) (2)