Майор асистент Красимир Моллов

Асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

МАЙОР АСИСТЕНТ КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ МОЛЛОВ

Майор асистент Красимир Веселинов Моллов

 
 РОДЕН
19 септември 1980 г., гр. Крумовград
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
2016 – 2017
Образователна и квалификационна степен „Магистър”
ВА „Г. C. Раковски”, гр. София
Факултет „Командно-щабен”
Специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“
2002 – 2003
НВУ “В. Левски”- гр. В. Търново
Специалност “ Машиностроене  и уредостроене”
Образователно – квалификационна степен –  Магистър
1998 – 2002 
НВУ “В. Левски”- гр. В. Търново
Специалност  “ Организация и управление на тактически подразделения от инженерни войски „
Специализация  „ Специални и строителни машини”.
Образователно – квалификационна степен –  Бакалавър
1994-1997
Средно общообразователно училище  „ Михаил Христов”
с. Аврен,   общ. Крумовград
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
 
2019
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Курс “Разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси”
2013
Курс за инженерни офицери в
Инженерното училище на САЩ – Форт Ленърд Ууд - Мисури
2010
НВУ „В. Левски”
Курс „Английски език III ниво”.
2008
НВУ „В. Левски”
Курс за „Командири  на инженерни роти”
2007
ИА „ГИТ“ - гр. София
Проектант на взривни работи - ІІ ст.
2003
Ръководител на взривни работи на открито.
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 01.07.2018
Асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата” на факултет „Общовойскови“
2017 -2018
Началник щаб на военно формирование 54470 – гр.Белене
2016 г.
Командир на инженерна рота за хоризонтални конструкции във военно формирование 44200 – Стара Загора
2015 - 2016
Помощник – началник на отделение „Тактическо”  във военно формирование 48430 – Стара Загора
2014 -2015
Съветник по Инженерното осигуряване към Афганистанската армия - RESOLUTE  SUPPORT –Кандахар,  Афганистан.
2012 - 2014
Помощник – началник на отделение „Тактическо”  във военно формирование 48430 – Стара Загора.
2011 - 2012
Оперативен дежурен в състава на 5-та ОХР на летище „Кабул”, ISAF – Афганистан.
2006 - 2011
Помощник – началник на отделение „Тактическо”  във военно формирование 48430 – Стара Загора.
2005– 2006
Командир на инженерно – сапьорен взвод във военно формирование 48430 – Стара Загора.
2003 - 2005
Инструктор командир на взвод към инженерно – сапьорен взвод в
5 МБр -гр. Казанлък.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Инженерна подготовка
Инженерни заграждения
Тактика на инженерни войски – I част
Тактика на инженерни войски – II част
Тактика на инженерни войски – III част
Тактика на инженерни войски – IV част
Методика на специалната подготовка
 
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
3-3-2-2