Майор доктор Димитър Димитров

Kатедрата „Национална и регионална сигурност”

Майор доктор Димитър Рачев Димитров

Майор доктор Димитър Рачев Димитров

 
 РОДЕН
03 септември 1977 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2013 – 2015
НВУ „Васил Левски”
Факултет „Общовойскови”
ОНС: Доктор
Област на висшето образование  9. „Сигурност и отбрана”
Професионално направление 9.1. „Национална сигурност”
Научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Отбрана и национална сигурност)”
2008 – 2010
НВУ „Васил Левски”
Факултет „Общовойскови”
ОКС: Магистър
Специалност: Национална и регионална сигурност
Специализация „Мениджмънт в мироопазващите операции”
Професионална квалификация: Магистър по национална и регионална сигурност
1996 – 2001
ВВОВУ „Васил Левски”
ОКС: Магистър – инженер
Военна квалификация: офицер от МСВ – военен инженер по експл. на АТТ
Гражданска квалификация: машинен инженер
1991 – 1996 
Техникум по механотехника „Васил Левски”- Горна Оряховица
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2018
Курс по английски език за поддържане и развитие на ниво II – НВУ „Васил Левски”, Шумен
2006
Курс по английски език- III ниво – НВУ „Васил Левски”, Шумен
2002
Курс по английски език – II ниво – НВУ „Васил Левски”, В. Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 11.08.2017 
Главен асистент в катедра „НРС“ на ф-т „Общовойскови“ в НВУ „Васил Левски“
2009 – 2017
Асистент в катедра „НРС“ на ф-т „Общовойскови“ в НВУ „Васил Левски“
06.2007 г.- 12.2007 г.
Първа охранителна рота на летище Кандахар - Афганистан
Командир на взвод SRF
06.2006 г.- 01.2009 г.
Военно формирование 22180 – гр. Казанлък
Заместник командир на механизирана рота
01.2005 г.- 07.2005 г
Първа охранителна рота Алтея – Босна и Херцеговина
Командир на взвод
09.2003 г.- 01.2004 г.
Първи пехотен батальон / Кербала, Ирак
Офицер за връзка с местната власт, правителствени и неправителствени организации
06.2002 г. – 06.2006 г.
Военно формирование 22180 – гр. Казанлък
Командир на механизиран взвод
08.2001 г. – 06.2002 г
Военно формирование 42800 – гр. Казанлък
Командир на механизиран взвод
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Лидерска подготовка I част – „Развитие личността на лидера“
 
Лидерска подготовка II част – „Дейността на военния лидер при изграждане на екип и управление на груповите процеси“
 
Лидерска подготовка IV част – „Лидерство в операции и кризи“
 
Евакуация от райони и обекти
 
Международни и регионални системи за сигурност
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG – NATO 6001
2+ - 2 - 2+ - 2+