Майор доктор Георги Белчев

Асистент в катедра „Военни науки”

МАЙОР ДОКТОР ГЕОРГИ БЕЛЧЕВ БЕЛЧЕВ

Майор доктор Георги Белчев Белчев

 
 РОДЕН
06 ноември 1983 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2018 – 2021
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по докторска програма „Организация и управление на Въоръжените сили”
2016 – 2017
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност “Сухопътни войски”
2002 – 2006
НВУ „Васил Левски”
Военна специализация „Мотопехотни войски”
1998 – 2002
ПГЕ „М.В. Ломоносов”, гр. Горно Оряховица
Специалност „Техник”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
Курс: „Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика“
2014
Курс: „Английски език ІІІ ниво – дистанционно обучение“
2013
Курс „Командири на разузнавателни роти, роти от специални сили и роти ЕРБ”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2018
асистент в НВУ „Васил Левски”
2017 – 2018
Началник на щаба на в.ф. 22180 – гр. Казанлък
2016 – 2017
Слушател във ВА „Г.С. Раковски“
2012 – 2016
Командир на разузнавателен взвод на в.ф. 54880 – гр. Казанлък
2007 – 2012
Командир на механизиран взвод на в.ф. 54060 – гр. Шумен
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Обща тактика
 
Тактика на мотопехотните и танкови войски
 
Методика на тактическата подготовка
 
Компютърни симулации и тактически учения
 
Организация и въоръжение на Българската армия
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2