МАЙОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯН БАНКАТЕВ

Главен асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии”

МАЙОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯН БАНКАТЕВ
МАЙОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯН ДАМЯНОВ БАНКАТЕВ
 
 РОДЕН
10 март 1978 г., гр. Девин
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2017 – 2021
НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Колесни, верижни машини и логистика“.
1996 – 2001
ВВОВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново
Военна специалност: „Инженер по експлоатация и ремонт на електрообзавеждане и автоматика на бронетанкова техника”,
Гражданска специалност: „Електрообзавеждане и електроснабдяване на транспорта“
1992 – 1996
Техникум по електротехника „Александър С. Попов ”, гр. Девин
Специалност „Техник по автоматизация на производството”.
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2021
Главен асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии“ при Факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2017 – 2021
Старши помощник-началник на служба „Военно обучение“ в отдел „Учебна и научна дейност” на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2012 – 2017
Асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии“ при Факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2010 – 2012
Командир на рота при Военно формирование 22220 гр. Сливен
2007 – 2010
Командир на рота при НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново
2005 – 2007
Командир на взвод, той и заместник-командир на рота при НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново
2002 - 2005
Командир на взвод при УБ „Васил Левски“ гр. Велико Търново
2001 – 2002
Инструктор – командир на взвод при УБ „Васил Левски“ гр. Велико Търново.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Здравословни и безопасни условия на труд
 
Устройство и евакуация на бронетанкова техника
 
Техническа логистика
 
Управление на бойна машини
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG – NATO 6001
2+ 2 3 2