Майор доктор Калоян Бакалов

Главен асистент в катедра „Военни науки”

МАЙОР ДОКТОР КАЛОЯН МИНЧЕВ БАКАЛОВ

Майор доктор Калоян Минчев Бакалов

 
 РОДЕН
29.03.1971 г, гр. Севлиево
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2012 – 2014
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност
„Организация и управление на въоръжените сили”
2001 – 2002
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
Специалност „Стопанско управление“
1990 – 1995 
ВВОВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1986 – 1989
СПТУ по машиностроене , гр. Севлиево
Специалност „Стругарство”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2005
Курс за инструктори по лидерска подготовка - НВУ В. Левски”
1999
Курс за командири на роти – ВВОВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
От 2015
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2014 – 2015  
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2012 – 2014
Редовен докторант в НВУ „Васил Левски”
2001 – 2011
Командир на рота в НВУ „Васил Левски”
2000 – 2001
Командир на взвод в НВУ „Васил Левски”
1997 – 2000
Командир на рота, гр. Банско
1995 – 1997
Командир на взвод,  гр. Банско
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Огнева подготовка със стрелково оръжие
 
Теория на стрелбата и танко-огнева подготовка
 
Стрелкови тренировки
 
Методика на огневата подготовка
 
Методика на огневата и танко-огнева подготовка
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2