МАЙОР ДОКТОР МАРИЙ ГЕОРГИЕВ

Главен асистент в катедра "Специализирана подготовка"

Снимка
МАЙОР ДОКТОР МАРИЙ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
 
 РОДЕН
08 август 1977 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2011 – 2014
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
1996 – 2001 
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Разузнаване”
1985 – 1989
Техникум по електротехника „М.В. Ломоносов”, гр. Горна Оряховица Специалност „Слаботокова техника”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2016
Курс „МХП в COIN операции” – Германия
201
Езиков курс – английски език IV ниво ВВОВУ В. Левски”
2006
Курс „Специални операции”–  САЩ
2003
Езиков курс – английски език III ниво – ВВУАПВО „П. Волов” гр. Шумен
2003
Курс „Оцеляване в зимни условия за напреднали”–  Норвегия
2002
Курс „Оцеляване в зимни условия”–  Норвегия
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 01.07.2016 
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2009 – 2016
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2008 – 2009
Началник на S-4
2007 – 2008
Командир на рота за подготовка на специалисти
2004 – 2007
Заместник командир на рота СО
2001 – 2004
Командир на взвод СО
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Тактико специална подготовка
 
Парашутна подготовка
 
Въоръжени сили на разузнаваните държави и операции
 
Технологии в разузнаването
 
Военна топография и курс по оцеляване
 
Лидерска подготовка -  III част
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
3-3-2-2