Майор доктор Николай Павловски

Катедра „Военни науки” - преподавател

МАЙОР ДОКТОР НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВСКИ

Майор доктор Николай Владимиров Павловски

 
 РОДЕН
30 юни 1983 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2020 – 2021
 
2016 – 2018
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво”, специализация „Сухопътни войски”
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили”
2011 – 2012
НВУ „Васил Левски”
Магистър по специалност „Национална и регионална сигурност” и специализация „Управление на кризи”
2002 – 2006
 
 
1997 – 2002
НВУ „Васил Левски”
Бакалавър по специалност „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски” със специализация “Мотопехотни войски”
Бакалавър по „Стопанско управление”
Природоматематическа гимназия „Васил Друмев”, гр. Велико Търново
 
Средно образование по специалност „Математика с интензивно изучаване на английски език”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2017
Курс „Докторантско обучение” – втора част – НВУ „Васил Левски”
2017
2016
2016
2014
2013
2011
2009
Курс „Докторантско обучение” – първа част – НВУ „Васил Левски”
Курс „Развитие ма младшите офицерски кадри в армията” – НВУ „Васил Левски”
Курс „Математически и методически основи на научните изследвания” – НВУ „Васил Левски”
Курс „Командир на механизирана рота и началник на отделение в щаб на механизиран батальон” – Форт „Беннинг”, щат Джорджия, САЩ
Курс „Неутрализиране на мрежата от Импровизирани взривни устройства – НВУ „Васил Левски”
Курс „Мироопазващи операции” – ВА „Г. C. Pаковски”
Курс „Мироопазващи операции” – ВА „Г. C. Pаковски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
2020 – 2021 
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
2019 – 2020
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2018 – 2019 
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2016 – 2018
2013 – 2016
Докторант в НВУ „Васил Левски”
Началник на отделение „Разузнаване” на военно формирование 54060
2012 – 2013
Заместник-командир на рота, той и командир на 1 механизиран взвод в 1 механизирана рота на военно формирование 54060
2007 – 2012
Командир на 2 механизиран взвод на военно формирование 54060
 
 
Участия в мисии и операции на НАТО
2012
2009
2008
2007
Началник на дежурна смяна на летище Кабул, Афганистан
Дежурен наблюдател в Багдад, Ирак
Командир на тренировъчен взвод във Феризай, Косово
Преводач в Кабул, Афганистан
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/48380
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
„Обща тактика”
„Методика на тактическата подготовка”
„Тактика на мотопехотни и танкови войски”
„Щабни процедури и работа на щабовете”
„Организация и въоръжение на Българската армия”
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
руски език
STANAG –NATO 6001
3-2+-3-3
2-2-1-1