Майор доктор Стефан Петков

Главен асистент в катедра „Военни науки”

МАЙОР ДОКТОР СТЕФАН РОСЕНОВ ПЕТКОВ

Майор доктор Стефан Росенов Петков

 
 РОДЕН
26 април 1984 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2011 – 2014
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили“
2009 – 2010
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
Специалност „Политология. Дипломация и национална сигурност.“
2002 – 2006 
НВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски ”, специализация „Мотопехотни войски“, гражданска специалност „Стопанско управление“
1997 – 2002
Природоматематическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново
Специалност „Математика с интензивно изучаване на английски език”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2014
Курс „Методика на академичното преподаване“ – НВУ „В. Левски“
2014
Курс „Научно-изследователска дейност“ – НВУ „В. Левски“
2013
Курс „Използване на Open Source приложения и услуги за дистанционно обучение” – НВУ „В. Левски“
2013
Курс „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение“ – НВУ „В. Левски“
2013
Курс „Battle Staff C-IED Attack-the-Network“ – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
2012
Курс „Дидактика на висшето образование“ – НВУ „В. Левски“
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 11.08.2017 г.
Главен асистент в катедра „Военни науки“ на факултет „Общовойскови“ при НВУ „В. Левски“
2014 – 2017
Асистент в катедра „Военни науки“ на факултет „Общовойскови“ при НВУ „В. Левски“
2011 – 2014
Докторант редовна форма на обучение в катедра ОУТПСВ на факултет „Общовойскови“ при НВУ „В. Левски“
2006 – 2011
Командир на механизиран взвод в механизирана рота във в.ф. 54 060 – гр. Шумен
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Обща тактика
 
Тактика на мотопехотните и танковите войски
 
Методика на тактическата подготовка
 
Компютърни симулации и тактически учения
 
Организация и въоръжение на Българската армия
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
3-3-3-3