МАЙОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. НАЙДЕН ЙОРДАНОВ

Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи”

МАЙОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. НАЙДЕН ЙОРДАНОВ
МАЙОР ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. НАЙДЕН КРЪСТЕВ ЙОРДАНОВ
 
 РОДЕН
18 май 1979 г., гр. Велико Търново
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2016 – 2020
НВУ “В. Левски”, гр. В. Търново
Образователна и научна степен „Доктор” по професионално направление „Комуникационна и компютърна техника.
1997 – 2002
ВВОВУ „Васил Левски”, гр. В. Търново
Военна специалност: „Свързочни войски – радио и радиорелейни средства“,
Гражданска специалност: „Съобщителна и осигурителна техника и системи“, магистър
1992 – 1997
Техникум по електроника „А.С. Попов“- В.Търново
Специалност „Електронно-изчислителна техника”.
 
КВАЛИФИКАЦИЯ
2022
Специален тактически курс за офицери – НВУ „Васил Левски“, ВА „Г.С. Раковски“
2019
Курс „C4ISR for Officers - fundamentials“ – NATO CIS Academy – Oeiras, Portugal
2016
Курс „Методически и математически основи на научните изследвания” – НВУ „В. Левски”
2016
Курс „Научно-изследователска дейност ” – НВУ „В. Левски”
2016
Курс „Методика на академичното преподаване ” – НВУ „В. Левски”
2011
Курс „Ръководители на занятия по оцеляване“ – НВУ „В. Левски”
2010
Курс „Командири на взводове - възпитатели НВУ„В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2022
Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Общовойскови“ в НВУ „Васил Левски“
2017 – 2022
Командир на курсантска рота-преподавател в НВУ „Васил Левски“
2013 – 2017
Заместник-командир на рота, той и командир на взвод в НВУ „Васил Левски”
2008 – 2013
Командир на взвод в Курсантски батальон в НВУ „Васил Левски”
2005 – 2009
Командир на взвод в батальон за подготовка на войници в НВУ „Васил Левски“
2003 – 2005
Командир на взвод в батальон школници в УБ „Васил Левски“ – Велико Търново
2002 – 2003
Инструктор - командир на взвод в УБ „Васил Левски“ – Велико Търново.
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Радиокомуникационни системи
 
Каналообразуване
 
Свързочна подготовка
 
Градивни елементи в електронните устройства
 
Предаване на данни
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001 2+-3-2-2