Майор главен асистент доктор Евелина Атанасова

Главен асистент в катедрата „Национална и регионална сигурност”

Майор главен асистент доктор Евелина Асенова Атанасова

Майор главен асистент доктор Евелина Асенова Атанасова

 
 РОДЕНА
23 август 1986 г., гр. Самоков
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2012 – 2014
 
НВУ „Васил Левски”-гр. Велико Търново
Образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност” ,  научна специалност „ Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и национална сигурност)”
2010 – 2011
HВУ „Васил Левски” –гр.Велико Търново
Факултет „Общовойскови”
Специалност „Национална и регионална сигурност”
2005 – 2009
НВУ „Васил Левски” –гр. Велико Търново
Военна специалност „Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване”
Гражданска специалност „ Стопанска логистика”
2001 – 2005 
Профилирана гимназия „Константин Фотинов”- гр. Самоков
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2018
Постдокторантски курс  НВУ „В. Левски“ гр. Велико Търново
2014
Обучение по Студентска мобилност по секторна програма Еразъм– Академия по отбрана, гр. Варшава, Република Полша
2013
Курс „Презентиране на нови учебни програми и специалности”– НВУ„Васил Левски” гр. Велико Търново
2012
Курс „ Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение ”
2012
Курс„ Методически и математически основи на научните изследвания” – НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
2012
Курс Дидактика на висшето образование – НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 15.05.2018 
Главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност”- НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
2015 – 2018
Асистент в катедра „Национална и регионална сигурност”- НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
2012 – 2014
Редовен докторант към катедра „Национална и регионална сигурност”- НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
2009 - 2011
Помощник-началник в отделение „Логистика”, в батальон за логистично осигуряване на Военно формирование 42600-Мусачево
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Основи на националната сигурност
 
Бизнес етика и деонтология
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2