МАЙОР ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

Главен асистент в катедра "Специализирана подготовка"

Снимка
МАЙОР ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР ЛАЗАР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
 
 РОДЕН
18 май 1979 г., гр. Севлиево
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2015 – 2017
ВА „Г. C. Pаковски”
Специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво”.
2008 – 2010
ВА „Г. C. Pаковски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”.
 
 
1998 – 2003
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ „Васил Левски”, гр. Шумен
Военна специалност „Зенитно – ракетни войски ”
1993 – 1998
Професионална гимназия по механо-електротехника „ Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово
Специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2012
Езиков курс – английски език ІI ниво – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ „Васил Левски”, гр. Шумен
2007
Езиков курс – английски език І ниво – ВВМУ „Н.Вапцаров”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 01.01.2018
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2015 – 2017
Слушател във ВА „Георги С. Раковски”
2010 – 2018
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2008 - 2010
Редовен докторант във ВА „Георги С. Раковски”
2004 – 2008
Старши – техник, той и офицер за насочване във в.ф. 26 720 – гр. Черноморец
2003 – 2004
Инструктор – командир на взвод във в.ф. 22 730 – гр. Поморие
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Тактико – специална подготовка
 
Технологии за електронно разузнаване и електронна война
 
Техническа експлоатация на средствата за електронно разузнаване
 
Апаратура за откриване и анализ на информационни сигнали
 
Оперативно-информационна подготовка
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2