МАЙОР ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“

МАЙОР ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР НИКОЛАЙ МИТКОВ ПЕТРОВ
МАЙОР ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР НИКОЛАЙ МИТКОВ ПЕТРОВ
 
 РОДЕН
16 октомври 1978 г., гр. Горна Оряховица
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2019 – 2021
ВА „Г. C. Раковски”
Специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“
Специализация „Комуникационни и информационни системи“
2015 – 2018
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“
1997 – 2002
НВУ „Васил Левски”
Военна специалност: „Свързочни войски – радио и радиорелейни средства“
Гражданска специалност: „Съобщителна и осигурителна техника и системи“, магистър
1992 – 1997
Техникум по електротехника „М.В. Ломоносов”, гр. Горна Оряховица
Специалност „Промишлена електроника”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2019
Курс „Spectrum Management Tools for NATO Operations – SXXI“ Училище по комуникационни и информационни системи на НАТО (NCISS) гр. Латина, Република Италия
2017
Курс „CISCO мрежи 1 семестър“ – ВА „Г. C. Раковски”
2017
Курс „VoIP - технология и приложение“ – ВА „Г. C. Раковски”
2015
Курс „Методически и математически основи на научните изследвания” – НВУ „В. Левски”
2014
Курс „Научно-изследователска дейност ” – НВУ „В. Левски”
2013
Курс „Методика на академичното преподаване ” – НВУ „В. Левски”
2012
Курс „Криптографска защита на информацията ” – НВУ „В. Левски”
2011
Курс „Ръководители на занятия по оцеляване“ – НВУ „В. Левски”
2010
Курс „Командири на взводове - възпитатели НВУВ. Левски”
2004
Езиков курс – английски език І ниво – „АЛИАНС“ гр. Пловдив ”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
от 2019
Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Общовойскови“ в НВУ „Васил Левски“
2013 – 2019
Асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Общовойскови“ в НВУ „Васил Левски“
2012 – 2013
Заместник-командир на рота, той и командир на взвод в НВУ „Васил Левски”
2008 – 2012
Командир на взвод в Курсантски батальон в НВУ „Васил Левски”
2005 – 2008
Командир на взвод свързочни специалисти в НВУ „Васил Левски”
2003 – 2005
Командир на взвод за явна телефонна свръзка в в 95 свп гр. Пловдив
2002 – 2003
Инструктор - командир на взвод в 95 свп - гр. Пловдив
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Устройство и експлоатация на КИС
 
Радиокомуникационни системи
 
Каналообразуване
 
Хардуерни и софтуерни технологии за защита на информацията в КИС
 
Методика на специалната военна подготовка
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-3-2