МАЙОР ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ЯВОР ЯНКОВ

Главен асистент в катедра „Специализирана подготовка”

Снимка
МАЙОР ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ЯВОР ИВАНОВ ЯНКОВ
 РОДЕН
26 март 1978 г., град Разград
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2011 – 2013
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
1997 – 2002
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Разузнаване”
1992 – 1997
ПМГ “В. Друмев”, гр. В. Търново
Специалност „Биология”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
 
2017
Курс по „Оцеляване в изолация” – Сибиу, Румъния
2011
Курс за „Противодействие на ИВУ” – Графенвьор, Германия
2010
Курс за инструктори OMLT - Хоенфелс, Германия
2006
Курс за работа с  „Интегрирана система за разузнавателна информация” – КФОР, Косово
2005
Курс по „Задържане на издирвани лица” - SFIR, Ирак
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 2017
Главен асистент в НВУ „Васил Левски”
2009 – 2016
Асистент в НВУ „Васил Левски”
2006 – 2007
Оператор по разузнаване хора – КФОР, Косово
2004 – 2005
Началник на отделение „Разузнаване” в 4пб – Дивания, Ирак
2004 - 2008
Командир на взвод в 1б на 68бр „Специални сили” - Пловдив
2003 – 2004
Командир на взвод в 3б на 68бр „Специални сили” - Пловдив
2002 – 2003
Командир на взвод в Учебен център на 68бр „Специални сили” - Пловдив
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
 
НАЦИД
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
 
Тактико-специална подготовка
Методика на Тактико-специална подготовка
 
Технологии в разузнаването
Военна топография и курс по оцеляване
 
Лидерска подготовка – тактическо оцеляване
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
гръцки език
 
английски език
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2
STANAG –NATO 6001
2-2-2-2