Майор Ради Радев

Асистент в катедрата "Военни науки"

МАЙОР РАДИ ЗЛАТАНОВ РАДЕВ

Майор Ради Златанов Радев

 
 РОДЕН
26 май 1978 г., гр. Стара Загора
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
 
 
 
 
1996 – 2001 
ВВОВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Танкови войски - строеви”
1992 – 1996
Техникум по механотехника „Н.Й.Вапцаров”, гр. Стара Загора
Специалност „Студена обработка на металите”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2014
Езиков курс – английски език -интензивен – Департамент ЧЕО-Шумен
2008
Курс за командири на роти „Командири на мотопехотни и танкови роти“ –  НВУ В.Левски”
2006
Езиков курс – немски език ІІ ниво – НВУ В. Левски“
2004
Езиков курс – немски език І ниво – НВУ В. Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 от 2020
2019 – 2020
Асистент в НВУ „Васил Левски”
Командир на рота за подготовка на сержанти и войници-ЦПС-
гр .Сливен
2019 – 2019 Щабен офицер по подготовка и учения ВФ за ЕС „Алтея“ Босна и Херцеговина
2018 – 2019  Специалист по подготовка на механизирани и пехотни формирования ВФ за ЕС „Алтея“ Босна и Херцеговина
2016 – 2018
Командир на рота за подготовка на сержанти-ЦПС-гр .Сливен
2016 – 2016
Командир на група за непосредствена охрана –ЕС Решителна подкрепа-Афганистан
2012 – 2016
Командир на 1 танкова рота във ЦПС- гр .Сливен
2012 – 2012
Командир на рота ВФ за ЕС „Алтея“ Босна и Херцеговина
2006 – 2012
Командир на 1 танкова рота във 13 БРТБР- гр .Сливен
2001 – 2006
Командир на 3 танков взвод във 13 БРТБР- гр .Сливен
 
 НАУЧНА ДЕЙНОСТ
НАЦИД
 
 
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
 
Огнева подготовка със стрелково оръжие
 
Теория на стрелбата и танко- огневата подготовка
Методика на огневата и танко-огневата подготовка
 
Обща тактика
 
Организация и въоръжение на Българската армия
 
Методика на тактическата подготовка
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
STANAG – NATO 6001
(2+)(3)(2)(2)
немски език
STANAG – NATO 6001
(1)(1)(1)(1)