Началник на Национален военен университет „Васил Левски”

Началник на Национален военен университет
„Васил Левски”

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ИВАН ГЕОРГИЕВ МАЛАМОВ

Бригаден генерал Иван Георгиев Маламов

 
 РОДЕН
10 май 1973 г. с. Копривлен, обл. Благоевград
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2016 – 2017
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет “Национална сигурност и отбрана”
Специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”
2005 – 2007
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет „Командно-щабен”
Специалност “Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативно-тактическите формирования”
1992 – 1997
ВВУАПВО „Панайот Волов”
Военна специалност „Артилерийско въоръжение”
1988 – 1992
Техникум по механотехника, Благоевград
Специалност „Технология на машиностроенето”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2015
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2004
Езиков курс – английски език ІІ ниво
2001
Курс по информатика - Благоевград
2001
Езиков курс – английски език І ниво
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 15.08.2019
Началник на НВУ „Васил Левски”
2017 - 2019
Командир на 110 логистичен полк, Пловдив
2016 - 2017
Слушател във ВА „Г.С.Раковски”
2015 - 2016
Заместник-командир на 110 логистичен полк
2009 - 2015
Командир на батальон в 110 логистичен полк, Пловдив
2008 - 2009
Началник на отделение в 110 логистичен полк, Пловдив
2002 - 2008
Командир на рота в 110 логистичен полк, Пловдив
2001 - 2002
Командир на взвод в 110 логистичен полк, Пловдив
2000 - 2001
Командир на взвод в 3-та мотострелкова дивизия, Благоевград
1999 - 2000
Началник на отделение за регламентно-настроечни работи в 3-та мотострелкова дивизия, Благоевград
1997 - 1999
Помощник-началник на отделение в 3-та мотострелкова дивизия, Благоевград
 
 НАГРАДИ
2018
парична награда
2018
похвална грамота
2017
парична награда
2017
предметна награда
2016
похвална грамота
2014
предметна награда
2013
парична награда
2010
обявяване на благодарност
2008
обявяване на благодарност
2007
предметна награда
2006
предметна награда
2005
предметна награда
2005
предметна награда
2004
обявяване на благодарност
2004
обявяване на благодарност
2002
обявяване на благодарност
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
писмено и говоримо на много добро ниво