Кандидатстване по програма "Еразъм+"

Съобщение за кандидатстване по Програма "Еразъм +" в съответствие с протокол №175 / 19.08.2021г. приет от Академичен съвет на НВУ "Васил Левски" за процедури по подбор на персонал и обучаеми от Университета за осъществяване на мобилности в университети партньори.
Кандидатстването по програма "Еразъм +" за обучаеми е през цялата академична 2022/2023 година, а за персонал е само през зимния семестър на академичната 2022/2023 година.
Рапорт/Заявление за двата вида мобилност се подават до 30.04.2022г. включително. 
Снимка