Национален военен университет "Васил Левски"

Международна научна конференция "Съвременни изследвания и технологии за отбрана"