НВУ домакинства за втори път курс за заемане на длъжности в структурите на НАТО

Курс „Начална подготовка за заемане на длъжности в структурите на НАТО“ се провежда в Националния военен университет „Васил Левски“. Шестима сержанти, които вече са спечелили конкурсите си и са преминали допълнително езиково обучение, участват в курса, чийто автор е главният инструктор-специалист в Професионалния сержантски колеж на Военния университет старшина Борислав Домиников.

Снимка Снимка

„Започнахме да провеждаме тази подготовка миналата година. Тогава направихме пилотен курс и след него пуснахме анкета сред участниците, за да разберем дали сме им били полезни. Още една такава анкета направихме шест месеца по-късно, когато те вече бяха поели новите си назначения, бяха се сблъскали с първите си трудности и предизвикателства. И тази втора обратна връзка за нас беше много важна, защото сержантите вече можеха да споделят дали курсът им е бил истински полезен и дали са успели на практика да приложат наученото в Националния военен университет“, казва старшина Домиников и допълва, че след отзивите на първите участници, за второто издание на курса, той и колегите му от Сержантския колеж направили съвсем малки корекции в темите. „Всъщност допълнихме съдържанието на обучението с една тема, която е свързана с физическата и психическата издръжливост на военнослужещите в стресови ситуации. Защото, дори едно такова назначение, е стрес не само за офицера, който го приема, а и за семейството му. И целта ни с тази нова тема е да помогнем на всички да се справят по-бързо с промените и предизвикателствата“, обяснява старшина Домиников, който тази година е гост-лектор в курса.
Три години е мандатът на сержантите, които отиват щабове, структури и задгранични представителства на НАТО. Те имат възможност да удължат службата си още само с една година. „Първата година е за усъвършенстване и за преминаване на всички задължителни, според длъжностната характеристика, курсовете. Следващите 12 месеца са времето, в което военнослужещите да покажат своята ефективност на 100 %, а третата година вече те самите започват да обучават следващите и да предават знанията си“, коментира сержант Теодор Хубенов, който също е гост-лектор, възпитаник е на Сержантския колеж в НВУ и в момента е щабен асистент на заместник-командира на многонационалната дивизия Югоизток в Букурещ, Румъния – бригаден генерал Пламен Йорданов.
„Много важно е умението на новоназначените сержанти бързо да се адаптират в мултимедийната и мултикултурна среда, в която отиват. Там, където съм аз, работя с представители на 16 натовски държави. Трябва да умея правилно да комуникирам с всеки един от тях, иначе е невъзможно за това кратко време да стане екип. Именно с това искам да запозная участниците в курса – с организацията на работата на службата. Сблъсъкът с различните култури е наистина сложен и можеш да го преодолееш с дисциплина и професионално поведение“, допълва още старшина Хубенов, който вече 11 години е на различни натовски длъжности и е категоричен, че българските военнослужещи винаги се отличават с дисциплинираността си.
„Вашата гостоприемност и откритост са една от предпоставките за бързата ви адаптация. Пътувал съм много по света, срещал съм се с толкова различни нации и хора, в България съм за първи път и точно тази ви гостоприемност ме грабна в мига, в който стъпих в страната ви. Връзките между хората, сработването, създаването на екипи, това трябва да се върши в мирно време. Невъзможно е да създадеш правилни и силни връзки в екстремална ситуация. Ако преди кризата не си станал част от екипа, когато кризата се появи, екип не може да се сформира“, категоричен е главният сержант на Многонационалния корпус на НАТО в Сибиу, Румъния Яник Годболт, чиято лекция е свързана с предизвикателствата на лидерството. В края на курса той получи плакета на Сержантския колеж в НВУ от директора на колежа офицерски кандидат Крум Вачков.

Снимка Снимка

Сержантите, които участват в курса, предстои да заемат длъжности в щабове, структури и задгранични представителства на НАТО в Румъния, Германия, Италия и Холандия. „След това едноседмично обучение те ще могат да работят ефективно с голям обем от информация, ще бъдат по-добри в екипите, в които отиват, ще знаят всичко за ролята, структурата и функциите на НАТО, основните процедури и практики, както и партньорските формати на Алианса. Колегите от Професионалния сержантски колеж са разработили изключително добре структуриран и наситен курс, затова и сме отново тук, където гостоприемството на началника на НВУ бригаден генерал Иван Маламов ни осигурява тази така необходима среда да се опознаем и да станем екип“, казва главният сержант на Българската армия старшина Калин Крумов.