Департаментът на НВУ в Шумен провежда курсове по английски език за офицери от чуждестранни армии

Седем офицери и един цивилен служител на военно министерство от четири държави участват в два специализирани курса по английски език, които се провеждат в Департамента „Чуждоезиково обучение“ на Националния военен университет „Васил Левски“. Департаментът в Шумен има дългогодишен опит в организирането на тези чуждоезикови обучения, през които са преминали вече 35 офицери от различни армии.

Снимка

Единият от курсовете е за щабни офицери и тази година той се провежда за първи път като курс, сертифициран от НАТО. „В това много сериозно обучение участват двама офицери от Азербайджан и един от Колумбия. Всички те имат опит като щабни офицери. По принцип това обучение е за развитие на уменията говорене и писане и е за офицери, които са участвали, в момента участват или им предстои да участват в международни операции“, обяснява Илияна Ганчева, преподавател в екипа, който провежда курса.
Той продължава четири седмици и след всичките 120 учебни часа, офицерите преминават през няколко изпита, един от които е публична реч по тема, която те сами си избират.
С устна презентация приключва и вторият езиков курс, който върви в Шуменския департамент на НВУ. Този курс е в рамките на три седмици или 90 учебни часа. „Малко по-ниско е нивото на това обучение, различен е и фокусът – ние тренираме най-вече слушане и четене на английски език. Курсистите ни са от Азербайджан, откъдето имаме двама офицери и по един от Колумбия, Алжир и Ирак“, обяснява Явор Иванов, преподавател в  департамент „Чуждоезиково обучение“ в Шумен. В края на всяка седмица обучаемите полагат задължително тест.
Департаментът на Военния университет провежда този курс от 2019 г. и той също ще премине акредитация от НАТО, уточнява Явор Иванов и допълва, че езиковите обучения се обявяват в платформа на НАТО за международни курсове. Всички страни, които изпращат обучаеми, са партньори на НАТО.