Коледен курсантско-студентски бал

Коледен курсантско-студентски бал