143 години от Освобождението на България

143 години от Освобождението на България