Заповед № РД-02-1119/03.11.2020 г. Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот — публична държавна собственост, по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”.