Националният военен университет и Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ подписаха договор за сътрудничество

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов и генералният директор на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски подписаха договор за сътрудничество.
 
Снимка Снимка
Според документа Националният военен университет ще подготвя и обучава кадри за нуждите на Държавното предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Ангажимент на университета е и да организира и курсове за следдипломна квалификация за повишаване на квалификацията на служители на Държавното предприятие. Договорът предвижда още съвместни научноизследователски и приложни изследвания, експертно-консултантска и информационна дейност при реализирането на взаимноизгодни проекти. Националната компания „Железопътна инфраструктура“ ще предоставя материално-техническа база за стаж на обучаемите.
„И аз съм възпитаник на военно училище и зная какво може да даде един военен университет – подготвени, отговорни кадри и родолюбци, които в последните години се оказаха изключително необходими за развитието на нашата държава“, каза секунди след подписването на договора инж. Папукчийски. И допълни, че Националната компания „Железопътна инфраструктура“ съществува от 2002 г. и управлява в момента повече от 6500 км железопътна мрежа, 270 гари, над 300 тунелни съоръжение, около 1000 мостови съоръжения. „Тенденцията в развитието на жп транспорта в България е той отново да си върне мястото и европейското ниво. Поради тази причина избрахме да сключим договор с НВУ, университетът, който считам, че подготвя едни от най-добрите, качествените и дисциплинирани кадри, които могат да се прелеят в средите на нашата система“, заяви инж. Папукчийски.
Той допълни още, че модернизацията на системата изисква 200 инженерни специалисти, които да умеят да управляват модерните системи за ръководене на влаковия трафик. Именно тези кадри ще бъдат обучени в Националния военен университет „Васил Левски“.
„Това е само началото на нашето сътрудничество и тепърва предстоят много съвместни дейности. Ние имаме готовност за това предизвикателство и ще направим всичко, което е необходимо, за да подготвяме кадри. Много пъти съм казвал, че ролята на НВУ е да изгражда морално и волево своите възпитаници и да ги възпитава в духа и в идеалите. Виждам, че думите ми вече са достигнали до много хора и съм щастлив, че вие, инж. Папукчийски, сте избрали Военния университет за партньор“, коментира бриг. ген. Иван Маламов.
След подписването на договора, бригаден генерал Маламов връчи плакета на Националния военен университет на инж. Красимир Папукчийски. Той от своя страна отличи с плакета на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ на бригаден генерал Маламов.
Снимка Снимка
Това е вторият договор за съвместно сътрудничество, който Военният университет сключва от началото на тази година. През февруари началникът на НВУ бригаден генерал Иван Маламов и ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив професор доктор Пламен Моллов подписаха двустранното споразумение.