Научна конференция „Логистиката и обществените системи“

Националният военен университет „Васил Левски“ е домакин и организатор на  първата по рода си научна конференция „Логистиката и обществените системи“.  Научният форум, който е под патронажа на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, се провежда онлайн на 25 и 26 февруари 2021 г.   В конференцията участват учени, работещи в сферата на логистиката, обучаеми от НВУ „Васил Левски“ – студенти и курсанти, както и докторанти. Участници са  представители на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Университет за национално и световно стопанство, Военна академия „Г. С. Раковски“,  Русенски университет „Ангел Кънчев“ , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Варнески свободен университет „Черноризец Храбър“, Икономически университет – Варна, Академия на МВР, Великотърновски университет, Медицински университет - Плевен. 15 са чуждестранните участници от Полша, Чехия, Италия, Сърбия, Румъния.
Снимка Снимка
Преди официалното откриване на научната конференция началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов и  ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив професор д-р инж. Пламен Моллов подписаха Рамков договор за съвместна дейност.
Снимка
Двата университета се договориха за сътрудничество при обучението на курсанти, студенти докторанти и специализанти, за провеждане на съвместни стажове на обучаемите, както и за провеждане на научни и приложни дейности, свързани с храненето и хранителните технологии.
При откриването на конференцията, бригаден генерал Иван Маламов  представи в резюме целите на форума, а именно:  да се представят общотеоретичните и научноприложни постановки, свързани с логистиката и ролята й за функционирането на обществените системи, да се открои ролята на логистиката в отделните сфери на дейност, да се сподели  опита и взаимодействието между логистичните структури, както и да се обсъдят възможностите за практическа подготовка на обучаемите по логистика в трите сфери на приложение. Бригаден генерал Маламов сподели пред гостите амбицията на организаторите на форума – научната конференция да стане ежегодно събитие в Националния военен университет „Васил Левски“.
Снимка
В своето приветствие към участниците в конференцията, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов изрази своето убеждение, че настоящата конференция ще се утвърди като традиционен научен форум в България.
Беше прочетено поздравление от името на заместник-министъра на отбраната Анатоли Величков. Поздравления поднесоха още професор Пламен Моллов, доцент доктор Юлиуш Пивоварски от Университета по публична и частна сигурност, Краков, Полша; професор доктор Мирослава Раковска от УНСС; от доцент доктор Силвия Благоева от Икономически университет – Варна.
Пленарен доклад представиха бригаден генерал Иван Маламов и подполковник доцент доктор Григор Григоров. Темата на доклада е „Състояние на системата за експлоатация, поддръжка и ремонт във въоръжените сили на Република България“ ще представят началникът на НВУ „Васил Левски“.  Вторият пленарен доклад на тема „Градската логистика и електронната търговия във времето на Covid-19. Ролята на „умните“ градове.“ изнесоха професор доктор Ева Ромео от университета „Касино“, Италия и професор доктор Синица Зарич от Университета в Белград, Сърбия.  
Фирми от военно-промишления комплекс „Аркус“ АД, „Арсенал“ АД, „Дунарит“ АД и „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД презентираха своята дейност и продукция пред аудиторията. С презентация се представи и списание „Логистика“, което бе медиен партньор на научната конференция.
Във форума участваха онлайн представители на Министерството на отбраната от дирекция „Политика по въоръженията“, дирекция „Логистика“, специалисти по логистиката от Сухопътните войски, СКСО, 110 логистичен полк, бригада „Логистика“.
Депозираните 133 доклада са в три научни направления: военна логистика, социална логистика и бизнес логистика.
Конференцията продължава с работа по направления, като след завършването й докладите ще бъдат публикувани в сборник.