ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ

Акредитирани професионални направления

Професионално направление / специалност от регулираната професия (във факултет) Срок на акредитацията Оценка Капацитет
бакалавър магистър общо

9.2. Военно дело
Специалност от регулирана професия:
„Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”


(всички факултети)

Шест години
до 7.11.2025
9,46 1800   1800

9.1. Национална сигурност
Специалности:

„Национална и регионална сигурност” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма и на обучение;

(факултет „Общовойскови”)

„Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

(факултет „Общовойскови”)

„Административна и информационна сигурност” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

„Връзки с обществеността в отбраната и сигурността” –
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Шест години
до 19.07.2022
9,50 700 200 900

3.7. Администрация и управление
(факултет „Общовойскови”)

Специалности:

„Стопанска логистика” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

„Логистика на сигурността” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Стопанско управление” –
ОКС „магистър” – задочна форма на обучение.

Пет години
до 14.01.2020
8,48 470 130 600

5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Специалности:

„Компютърни системи и технологии” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Компютърни технологии за проектиране” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Комуникационна техника и технологии” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол” –
ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение.

Шест години
до 09.12.2022
9,22 820 120 940

5.13. „Общо инженерство”
(факултет „Общовойскови”)

Специалности:

“Индустриален мениджмънт” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна,  задочна и дистанционна форма на обучение;

„Управление на ресурси и технологии” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Автомобилна техника и транспортна логистика” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

„Строителни и специални машини” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Защита на населението и инфраструктурата” –
ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение.

Шест години
до 14.07.2023
9,26 1000 240 1240