Годишна университетска научна конференция

27-28 май – Годишна университетска научна конференция