Петнадесети международен фестивал на военните духови оркестри

20-23 септември – Петнадесети международен фестивал на военните духови оркестри