Национален военен университет "Васил Левски"

Бриг. ген. Иван Маламов приветства участниците в Международния форум за сигурност в Краков

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов приветства участниците в международната конференция LVIII CICA - XVI форум за сигурност. Срещата беше организирана от университета за обществена и индивидуална сигурност „Apeiron“ в Краков като част от Международните дни на Еразъм +, в сътрудничество със CICA International.

Снимка
„За мен като ректор на най-старото висше училище в България, което обучава кадри за въоръжените сили, е удоволствие да участвам в откриването XVI Конференция по сигурност, защото смятам, че темата е една от най-сериозните за нашето съвремие.
Предизвикателствата пред политиката за сигурност могат да бъдат дефинирани за всяка от дейностите в обществото. Важни са онези, които се отнасят до ефективното управление така, както националните интереси на страната го изискват. Цялостно развитие на държавата означава провеждане на обща политика за развитие, част от която е политиката за сигурност и отбрана, а това неминуемо изисква постоянен процес на реформи, модернизация за рационализиране на структурите, усъвършенстване на методите на работа и ефективност. Организацията на системата на сигурност трябва да бъде ефективна в този променящ се свят, в условията на нови заплахи, на които трябва да се противопоставим с нови способности и нови партньори“, каза бриг. ген. Маламов.
Преподаватели от Националния военен университет се включиха в конференцията онлайн с доклади. Участниците дискутираха по темите за възможните шансове, предизвикателства, рискове и заплахи, политика за сигурност и отбрана в дейностите на ЕС и НАТО, международни съюзи и конфликти, миграционна криза, национални и международни аспекти на държавната сигурност, обществена и лична сигурност, култура на сигурността.