Национален военен университет "Васил Левски"

Националният военен университет „Васил Левски“ и Софтуерната фирма MentorMate подписаха договор

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов и управителят на великотърновския офис на софтуерната компания MentorMate Милен Ламбев подписаха договор за сътрудничество.

Снимка Снимка

Меморандумът предвижда сътрудничество в обучението и практическата подготовка на курсанти, студенти, докторанти и специализанти, повишаване квалификацията на академичния състав на Националния военен университет, обмен на опит, идеи и добри практики, а също и разработване на съвместни инициативи и проекти.