Заповед № РД-02-580/20.05.2021 г. относно прекратяване на процедура за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.