Курсанти випускници участваха в комплексна свързочна тренировка

Курсантите випускници от специализация „Военни комуникационни и информационни системи“ на факултет „Общовойскови“ в Националния военен университет „Васил Левски“ участваха в комплексната свързочна тренировка на Въоръжените сили. Учението се е провело във военно формирование в Горна Малина, където заедно с обучаемите са присъствали и деканът на факултет „Общовойскови“ полк. доц. д-р инж. Илиян Ангелов, и началникът на катедра „Комуникационни и информационни системи“ полк. доц. д-р инж. Живко Проданов.
Снимка Снимка
В рамките на учението групата се е срещнала с началника на отдел „Комуникационни и информационни системи“ на Съвместното командване на силите полк. инж. Димитър Хлебаров и началника на щаба на Мобилната КИС подп. инж. Стефко Стефанов. На обучаемите и техните ръководители е представен Националният мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F) от втори свързочен батальон на НАТО (NCISG 2NSB) от командира на модула м-р Калоян Стоянов.
Снимка