Курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ извлякоха затънало в блато 11-тонно МТЛБ

Курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ извлякоха затънала в блато 11-тонна машина, след като няколко часа се бориха с тежката ситуация. За да се справят със задачата, момчетата и момичетата трябваше да направят механизъм, който се състои от система от макари и с него да издърпат потъналото наполовина МТЛБ.
Снимка Снимка
„Евакуацията на бронетанкова техника е занятие, което провеждаме с всички обучаеми от факултет „Общовойскови“. Днес в тренировката участваха петокурсници от специализация „Материални средства, предвижване и транспорт“. Те трябваше да преценят степента на затъване на машината и по масата ѝ да определят необходимото теглително усилие, което трябва да се приложи, за да бъде извлечено МТЛБ-то. В конкретния случай машината е със средно затъване и са необходими две еднотипни машини, за да бъде тя извлечена. А силата, която трябва да се приложи, е равна на два пъти масата на затъналата машина, която тежи 11 тона. Т.е. нужни са още две МТЛБ-та“, коментира ръководителят на занятието майор Николай Иванов, който е асистент в катедра „Управление на ресурси и технологии“.
Курсантите нямаха на разположение нужните машини, затова трябваше да изградят полиспаст. „Това е механизъм, състоящ се от въжета и макари, които служат за повишаване теглителното усилие на машината, които ще бъде използвана за влекач. В това занятие обучаемите направиха полиспаст с предавателно число 5 с учебна цел, за да видят как се изгражда точно такъв полиспаст с такова предавателно число“, допълва още майор Иванов.