Национален военен университет "Васил Левски"

Плащания в СЕБРА за м. Май 2021 г.