НВУ участва в проект за дигитализиране на учебното съдържание по отбрана и сигурност

Националният военен университет „Васил Левски“ с факултета „Артилерия, ПВО и КИС“ в Шумен и още три военни училище в Румъния, Полша и Италия работят по проект за дигитализация на някои от учебните дисциплини по отбрана и сигурност. Проектът се нарича „Дигитални компетенции за подобряване на висшето образование в областта на отбраната и сигурността“, а средствата са по европейската програма „Еразъм +“.

 Снимка

„Идеята е да бъдат подпомогнати преподавателите в тази област, когато се налага да работим онлайн. Ситуацията с коронавируса провокира създаването на този проект, който продължава до април 2023 г., когато ще бъде създадена единна интернет платформа. В нея ще бъдат качени всички анализи, разработки, цифровизираните версии на учебното съдържание, ще споделяме там добрите си практики“, коментира майор гл. ас. д-р инж. Линко Николов, преподавател в катедрата „Комуникационни мрежи и системи“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на Военния университет. След това уточнява, че по проекта, заедно с факултета, ще работят Военнотехническата академия „Фердинанд I” в Букурещ, Румъния, Военният университет по технологии в Полша и Училището по сигурност и отбрана в Торино, Италия.

Снимка

„Определено усетихме трудности, когато се наложи да преподаваме онлайн и една от причините за това е свързана с факта, че трябваше част от информацията да я изведем извън собствените ни комуникационни мрежи. А не всички военни дисциплини имат право да бъдат пуснати във външна система каквато е интернет. Също така специфичното за сигурността и отбраната е, че много учебни дисциплини имат собствен характер, полеви занятия, лабораторни обстановки, които трябва да могат да бъдат преподавани в онлайн платформи“, коментира още майор Николов.
Затова, до април 2023 г. участниците в проекта ще трябва да извършат изследване, в което да включат възможно най-широк кръг преподаватели. Освен преподавателите от четирите военни университета, в анкетата ще бъдат включени и лектори от целия Европейски съюз. Целта на това проучване е да бъдат изброени поуките от изминалите месеци, предимствата и недостатъците на преподаването от дистанция и какво в процеса може да бъде подобрено. Специални анкетни карти ще бъдат пуснати и на обучаемите, за да кажат бъдещите офицери удовлетворени ли са от онлайн преподаването и да споделят препоръките си.
„Събирането на данни относно опита, натрупан до момента, е важна част от този мащабен международен проект. Особено в частта добри практики. Ние от Националния военен университет например имаме интернет платформа и дистанционен център и това за нас е добра практика, която можем да споделим“, уточнява още майор Николов.
За дисциплините, които не могат да бъда споделяни в интернет, е създаден специален проект, наречен „Дигитализация в отбраната и висшето образование по сигурност и отбрана“. „Неговата идея е да предложи решения в световен мащаб. Част от решенията и в момента съществуват и ние ги познаваме като виртуална и добавената реалност и ще ги използваме в тези специфични за нас дисциплини, които се нуждаят от по-силно моделиране, задълбочено програмиране на специфичните занятия. Ще бъдат създадени симулатори, специални стаи, лаборатории със сензори за движение, с триизмерно моделиране на обекти и въобще триизмерно симулационно моделиране на процеси, които са специфични за съответната дисциплина“, разказва майор Николов.
Деканът на факултета полк. Дилян Димитров е ръководител на проекта, а координатор е Военният университет по технологии в Полша.
За да реализират всички дейности, четирите университета са получили около 200 000 евро. Част от средствата ще бъдат инвестирани и в две летни училища, в които ще участват курсанти. Тези летни срещи са планирани да се състоят в Полша и Румъния.