Преподаватели от Националния военен университет бяха една седмица в университета „Спиру Харет“ в Букурещ

Трима преподаватели от департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ на Националния военен университет „Васил Левски“ – Мариела Царкова, Даниела Павлова и Димитринка Иванова бяха на едноседмично посещение в университета „Спиру Харет“ в Букурещ, Румъния. Двете висши училища имат изградени дългогодишни партньорски взаимоотношения и работят заедно по програма „Еразъм +“.

Снимка Снимка

„Тази година имахме възможност да установим контакт с Педагогическия департамент на университета в Букурещ. Това е факултетът, който подготвя учители по всички предмети, в това число и по чужди езици. Ние наблюдавахме как колегите провеждат онлайн часовете си, защото в Румъния студентите учат дистанционно от началото на учебната година, заради усложнената ситуация с коронавируса“, разказва Мариела Царкова, която е старши преподавател по френски език. И тя, и колегите й - Димитринка Иванова, старши преподавател по френски и Даниела Павлова, старши преподавател по немски език, са имали възможност да се включат в обучението и като преподаватели на румънските студенти.
„Говорихме много за дистанционното обучение, споделяхме нашите добри практики, видяхме техния опит и установихме, че проблемите и предизвикателствата и в двете държави са еднакви. Дори си мисля, че ние се работим сравнително по-безпроблемно, защото имаме право да ползваме не само платформата на Военния университет, а ползваме абсолютно всички съвременни електронна средства“, допълва Даниела Павлова.
Ако ситуацията с коронавируса позволява, още следващия семестър преподаватели от университета в Букурещ ще гостуват в Националния военен университет.
Докато са били в университета „Спиру Харет“ търновските преподаватели и техните колеги от администрацията на деканата Марияна Владимирова и Лозка Стоянова са се срещнали и с координатора на програма „Еразъм +“ там проф. Георги Дуда и с ръководството на факултета. Визитата на делегацията от НВУ е била отразена по традиция от вестника на университета „Спиру Харет“.