Национален военен университет "Васил Левски"

Началникът на НВУ връчи пагоните на повишени в звание офицери

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов връчи пагоните на повишените във военно звание офицери. Командирът на курсантски батальон във Военния университет Станислав Петров вече е подполковник. Подполковник е и Иван Вачев, началник на отделение „Планиране, програмиране, бюджет и обществени поръчки“. Повишена във военно звание „сержант“ е и Светла Ганева от служба „КИС“.

Снимка Снимка

Повишение получиха и редник II клас Кирил Топалов, редник първи клас Свилен Илиев, редник първи клас Пламен Каменов и редник първи клас Красимир Дренчев и тримата от сектор „Осигуряване на учебен процес и логистика“.