Национален военен университет "Васил Левски"

Плащания в СЕБРА за м. Ноември 2021 г.