Национален военен университет "Васил Левски"

НВУ и Гимназията по строителство сключиха договор за сътрудничество

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов и директорът на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ във Велико Търново д-р Евгения Илиева сключиха договор за сътрудничество.

Снимка

Меморандумът предвижда обмен на опит, идеи и добри практики, разработване на съвместни инициативи и проекти, обучения, стажове и курсове за повишаване квалификацията на учители и служители.
Заедно с д-р Илиева, гост на Националния военен университет беше и заместник директорът по учебно творческа дейност на гимназията инж. Катерина Гечева.
Национална строителна олимпиада през пролетта ще е най-вероятно първото по-мащабно събитие, което Военният университет и гимназията ще организират и проведат.